Property for sale in Magogong, All


Popular suburbs in Magogong, All


Sort by:
< Previous | Showing 1 - 14 of 14 | Next >
3 2
Magogong, Magogong
R 14 700 000

Description: High potential plot for further development. 1 x 5 Tower Agrico pivot point with 33ha Lucerne. 2 x 3 Phase Eskom power. 50ha Water rights with 3 boreholes with 3 submersible pumps. 2 Houses with a variety of outer buildings. 10ha Lucerne with drag lines. 1 x 24 Hour reservoir. Ideal for the existing farmer who wants to expand his business. Beskrywing: Hoë potensiaal grond vir verdere ontwikkeling. 1 x 5 Toring Agrico spilpunt met 33ha gevestigde Lusern. 2 x 3 Fase Eskom krag. 50ha Waterregte met 3 boorgate met 3 dompelpompe. 2 Woonhuise met verskeie buitegeboue. 10ha Lusern met drag lines. 1 x 24 Uur opgaardam. Ideaal vir bestaande besproeiingsboer wat wil uitbrei.

Listing No: P24-106257798
3 1
Magogong, Magogong
R 14 700 000

Description: High potential plot for further development. 10ha Lucerne under flood irrigation. 6.7ha Lucerne under Corsica irrigation. 37.4ha Water rights registered. 2 Boreholes equipped with submersible pumps. 11.3ha Pecan nut trees between 3 and 15 years. 2 Houses with a variety of outer buildings. Nursery with 15 000 small trees can also be purchased. Expand your current irrigation farming. Beskrywing: Hoë potensiaal grond vir verdere ontwikkeling. 10ha Lusern met vloedbesproeiing. 6.7ha Lusern met Corsica besproeiing. 37.4ha Waterregte ingelys. 2 Boorgate toegerus met 2 dompelpompe. 11.3ha Pekanneutbome vanaf 3 tot 15 jaar oud. 2 Woonhuise met verskeie buitegeboue. Kwekery van ongeveer 15 000 boompies kan bygekoop word. Brei jou bestaande besproeiingboerdery uit.

Listing No: P24-106257116
4 1
Magogong, Magogong
R 14 700 000

Description: This plot is situated in the fertile Vaalharts Irrigation Scheme. This holding consists of 8ha Pecan nut trees as well as 8ha Lucerne, all with flood irrigation. There is a 4 bedroom house, 3 phase electricity, a borehole equipped with submersible pump and a 12 hour reservoir. This holding is ideal to fully develop into a Pecan nut plot. Beskrywing: Die perseel is geleë in die uiters vrugbare Vaalharts-besproeiingskema. Perseel bestaan uit 8ha Pekanneutbome asook 8ha Lusern wat alles met vloedbesproeiing natgemaak word. Daar is ‘n 4 slaapkamer woonhuis op met 3 fase krag, ‘n boorgat wat toegerus is met ‘n dompelpomp en ‘n 12 uur opgaardam. Die perseel is ideaal om verder te ontwikkel as ‘n volledige Pekanneutperseel.

Listing No: P24-106100178
3 2
Magogong, Magogong
R 27 300 000

Description: A neat and well developed Pecan nut plot with deep sand soil for optimal growth of the trees. The trees are between 3 and 7 years old. Fully automatic system that controls irrigation and fertilizer application. Neat 3 bedroom, 2 bathroom house with a meat processing room, freezer as well as a cooling room and storage unit available. The entire premises are electrically fenced with drip irrigation and a 30 hour reservoir. A variety of equipment and furniture included to make this transaction a going concern. Do not miss this investment opportunity. Beskrywing: ‘n Netjies ontwikkelde Pekanneutperseel met lekker diep sandgrond vir optimale groei van die bome. Die bome wissel van 3 tot 7 jaar in ouderdom. Daar is ‘n ten volle outomatiese stelsel wat die besproeiing en kunsmis toediening beheer. Netjiese 3 slaapkamer, 2 badkamer woonhuis asook ‘n vleisverwerkingskamer met ‘n vrieskamer en koelkamer en toegeboude stoor beskikbaar. Die hele perseel is elektries omhein met drupbesproeiing en ‘n 30 uur opgaardam. Verskeie toerusting asook alle meubelment is ingesluit vir ‘n nulkoers transaksie. Moet nie hierdie beleggingsgeleentheid mis nie.

Listing No: P24-106099942
4 2
Magogong, Magogong
R 10 500 000

Description: Neat 84ha irrigation unit with 25ha water rights. There is a 2 x 4 tower pivot point, 10ha flood lands and the rest is natural grazing. Two strong boreholes that each delivers 45 000 litre per hour. House and shed available. Ideal opportunity for Pecan nuts. Beskrywing: Netjiese 84ha besproeiingseenheid met 25ha waterreg. Daar is ‘n 2 x 4 toring spilpunt, 10ha vloedlande en die res is natuurlike weiding. Twee sterk boorgate wat elk 45 000 liter per uur lewer. Woonhuis en stoor beskikbaar. Goeie koop vir die persoon Pekanneute wil vestig.

Listing No: P24-105268510
4 1
Magogong, Magogong
R 16 275 000

Description: These plots are situated in the Vaalharts Irrigation Scheme and consist of a house, shed, cattle kraals, 2 pivot points as well as a game camp and a variety of species. This is the ideal investment, because of the diversity of the farm. Game excluded, but can be purchased separately. Beskrywing: Hierdie persele is geleë in die Vaalharts-besproeiingskema en bestaan uit ‘n woonhuis, stoor, ‘n stel beeskrale, 2 spilpunte asook ‘n wildkamp met verskeie spesies wild in. Dit is die ideale belegging omrede die diversiteit van die eiendom. Wild is uitgesluit, maar kan bygekoop word.

Listing No: P24-105246677
0 0
Magogong, Magogong
R 27 972 000

Description: Four plots in the Magogong area, 3 pivot points (1 full circle and 2 half circles). They are supplied by one pump station with a 48 hour dam. Total water rights is 76ha. The road leading to these plots, only serves these 4 plots. Beskrywing: Vier persele in die Magogong omgewing met 3 spilpunte, 1 vol sirkel en 2 halwe sirkels. Hulle word bedien met 1 pompstasie met ‘n 48uur dam. Dit totale inlysting is 76ha. Die pad na die persele bedien slegs hierdie 4 persele.

Listing No: P24-105149310
4 2
Magogong, Magogong
R 10 500 000

Description: This farm consists of 3 plots, 1 grazing and 2 Lucerne, situated in the Vaalharts. There are 2 houses available that receives water from 2 submersible pumps. The irrigation is flood lands that makes it very appealing to the purchaser, he can decide about further developments. Do not wait, plots like these rarely hit the market. Beskrywing: Die plaas bestaan uit 3 persele, 1 weidingsperseel en 2 persele wat gevestig is met Lusern in die Vaalhartsbesproeiingskema. Daar is 2 woonhuise wat elkeen hul water van 2 dompelpompe af kry. Die besproeiing is vloedlande wat dit baie aantreklik maak vir die voornemende koper om self verdere ontwikkeling te doen soos hy dit wil hê. Maak gou, persele soos hierdie raak al skaarser in die skema.

Listing No: P24-105190539
0 0
Magogong, Magogong
R 16 250 000

This 34 ha irrigation by pivot farm is situated in Magogong - Hartwater area. 2 x strong boreholes, 1 x warehouse and lucern land. Contact today to arrange a viewing.

Listing No: P24-106062956
2 1
Magogong, Magogong
R 6 300 000

Hierdie eenheid kan afsonderlik gekoop word met 25 ha water ingelys • 5 Toring Valley spilpunt • Groot sementdam • Woning (in aanbou) • 1 – 20 x 14m Stoor • Lusern - 1 jaar oud Netjiese perseel, ‘n moet sien R 6 300 000 + BTW

Listing No: P24-106086934
4 2
Magogong, Magogong
R 47 058 823

Die perseel bestaan uit die volgende: 1 Weidingskamp. Bietjie Turf lande kom voor en daar is 3-5% Klei in die lande. 2 Boorgate wat toegerus is met 1 dompelpomp en 1 Monopomp. 100 ha ingeslyste besproeiing kom voor. Daar kom ‘n 4 slaapkamerhuis voor met 2 badkamers, sitkamer, eetkamer, kombuis met ‘n opwas area. 1 x Oop Staalstoor van 2025 vkm 1 x Wit Stoor – 420 vkm 1 x Toegeboue stoor – 800 vkm 1 x Werkswinkel – 200 vkm 1 x Trekkerstoor – 480 ha 1 x Oop Staalstoor – 3200 vkm 1 x Weegbrug – 80 Ton 1 x Silo’s – 1200 Ton saam 1 x Uitlaaikapasiteit – 40 Ton per uur 1 x Kantoor 1 x Mais Master Meul. Die volgende Pekaneutbome kom voor op die Perseel op ongeveer 22 ha. Wichita – 323 Bome 15 jaar + Choctaw – 520 Bome 15 jaar + Western – 70 bome 15 jaar + Porni – 75 Bome 15 jaar + Wichita – 513 Bome 15 jaar + Mohawk – 68 Bome 15 Jaar + Daar kom spryers en vloedbesproeing voor op die bome. Die eienaar verhuur van sy store aan GWK vir die berging van Lusern en ontvang +/- R 900 000.00 per jaar. Daar kom Zimmatic Spilpunt van 50 ha 10 Toring – Heeltemal oorgedoen. Liniere Valley 26 ha Die verkoper is bereid om die eerste verband toe te staan vir 5 jaar teen 9% rente per jaar. Die koper moet ‘n deposito van R 25 miljoen verskaf.

Listing No: P24-103929060
4 2
Magogong, Magogong
R 18 823 529

Daar kom 3 weidingskampe voor, waarvan dit 'n wildskamp is van ongeveer 78 ha groot en die kamp is toegespan. Die 3 kampe word ook voorsien met water. Die drade is in 'n goeie toestand. Daar kom lankswenkgras van 6 ha wat voorkom. Daar is 28 ha Valley 5 Toring. 24 ha Stettyn 4 Toring 50 ha se aangeplante lusern - SA Standaard. Daar kom 3 landekampe voor met mooi diep rooigrond. 25.7 ha ingelyste besproeiing. Daar kom 3 boorgate voor en 3 is toegerus met dompelpompe. 2 Gronddamme van 24 uur elk. Daar kom 'n ruim 4 slaapkamerhuis voor met 2 badkamers, sitkamer, eetkamer, TV kamer, kombuis met opwas area. 1 Oop staalstoor van 40 x 12 meter en 2 Beesselfvoerders, 1 ou Melkstal. Daar kom 3 Werkershuise voor op die perseel. Veehanteringsgeriewe vir beeste. Daar is 2 Eskompunte wat voorkom. Verkseie wild kom voor: 120 Springbokke - die helfte is koper van kleur. 11 Gemsbokke 4 Hartebeeste 30 Blesbokke - helfte is wit van kleur. 7 Sebras 15 Rooibokke Alles is ingesluit by die koop. Die koopprys: R 18 823 529.00 BTW ingesluit

Listing No: P24-105545115
4 2
Magogong, Magogong
R 12 352 941

Daar kom 1 weidingskamp voor en die kamp is van water voorsien. Die drade is in ‘n goeie toestand. Aangeplante lusern kom voor op 9 ha – SA standaard, nuut gevestig in April 2017. Daar is 1 landekamp en diep rooigrond kom voor. Daar is 25.3 ha ingelyste besproeiing wat voorkom. Daar is ook 2 x 4 Toring Agrico spilpunte. ( 18 ha, 14 ha, 10 ha vloedlande) 2 Boorgate wat toegerus is met 2 monopompe, lewer 45 000 liter per uur. 1 x 12 uur Gronddam kom ook voor. Daar kom ‘n 4 slaapkamerhuis voor met 2 badkamers, oopplan leefarea ( sitkamer / eetkamer) met kombuis en ‘n opwas area. Daar is 1 toegeboude stoor van 12 x 28 meter. 1 Werkershuis. Veehanteringsgeriewe vir beeste sowel as krale. 100 KVA en 25 KVA punte. Gereedskap, implimente kan onderhandel word om gekoop te word. Die koopprys: R 12 352 941.00 BTW ingesluit

Listing No: P24-105545185
4 2
Magogong, Magogong
R 10 588 235

Die persele bestaan uit 62 ha. Daar kom 1 weidingskamp voor en daar kom aangeplante lusern voor van 6 jaar en 3 jaar ( S.A. standaard) Daar kom ook 1 landekamp voor met sand leem tot swaarder grond. Hier kom 34.2 ha besproeiing voor. Daar is ook 3 boorgate waarvan 1 toegerus is met 1 dompelpomp. Daar kom ook 24 uur sementdam voor. Daar is ‘n 4 slaapkamerhuis met 2 badkamers, sitkamer, eetkamer, kombuis en studeerkamer. Die 2de woonhuis bestaan uit 3 slaapkamers, 1 badkamer, sitkamer en ‘n eetkamer met kombuis. Die 3de woonhuis bestaan uit 5 slaapkamers, 1 badkamer, sitkamer, eetkamer, kombuis met ‘n groot spens. Geen store / werkershuise of veehanteringsgeriewe kom voor nie. Daar is 2 kragpunte ( 16 KVA) Die eiendom beskik oor 28 ha boskamp met vaalbos en kameeldoringbome. BTW ingesluit

Listing No: P24-105183735
Sort by:
< Previous | Showing 1 - 14 of 14 | Next >