Property for sale in Magogong, All


Popular suburbs in Magogong, All


Sort by:
< Previous | Showing 1 - 7 of 7 | Next >
4 2
Magogong, Magogong
R 10 500 000

Description: Neat 84ha irrigation unit with 25ha water rights. There is a 2 x 4 tower pivot point, 10ha flood lands and the rest is natural grazing. Two strong boreholes that each delivers 45 000 litre per hour. House and shed available. Ideal opportunity for Pecan nuts. Beskrywing: Netjiese 84ha besproeiingseenheid met 25ha waterreg. Daar is ‘n 2 x 4 toring spilpunt, 10ha vloedlande en die res is natuurlike weiding. Twee sterk boorgate wat elk 45 000 liter per uur lewer. Woonhuis en stoor beskikbaar. Goeie koop vir die persoon Pekanneute wil vestig.

Listing No: P24-105268510
4 1
Magogong, Magogong
R 16 275 000

Description: These plots are situated in the Vaalharts Irrigation Scheme and consist of a house, shed, cattle kraals, 2 pivot points as well as a game camp and a variety of species. This is the ideal investment, because of the diversity of the farm. Game excluded, but can be purchased separately. Beskrywing: Hierdie persele is geleë in die Vaalharts-besproeiingskema en bestaan uit ‘n woonhuis, stoor, ‘n stel beeskrale, 2 spilpunte asook ‘n wildkamp met verskeie spesies wild in. Dit is die ideale belegging omrede die diversiteit van die eiendom. Wild is uitgesluit, maar kan bygekoop word.

Listing No: P24-105246677
4 2
Magogong, Magogong
R 8 400 000

Description: Well developed plot with 25.7ha water rights. There is a 5 tower pivot point, a house, flat and 2 sheds. Feeding kraal for 100 calves. Currently under Peanuts and Lucerne A good investment. Beskrywing: Goed ontwikkelde perseel met 25.7ha waterreg. Daar is ‘n 5 toring spilpunt, woonhuis, woonstel en 2 store (1 oop en 1 toegebou). Voerkraal vir 100 kalwers. Daar word tans Grondboontjies en Lusern verbou. Goeie koop.

Listing No: P24-105246962
0 0
Magogong, Magogong
R 27 972 000

Description: Four plots in the Magogong area, 3 pivot points (1 full circle and 2 half circles). They are supplied by one pump station with a 48 hour dam. Total water rights is 76ha. The road leading to these plots, only serves these 4 plots. Beskrywing: Vier persele in die Magogong omgewing met 3 spilpunte, 1 vol sirkel en 2 halwe sirkels. Hulle word bedien met 1 pompstasie met ‘n 48uur dam. Dit totale inlysting is 76ha. Die pad na die persele bedien slegs hierdie 4 persele.

Listing No: P24-105149310
4 2
Magogong, Magogong
R 10 500 000

Description: This farm consists of 3 plots, 1 grazing and 2 Lucerne, situated in the Vaalharts. There are 2 houses available that receives water from 2 submersible pumps. The irrigation is flood lands that makes it very appealing to the purchaser, he can decide about further developments. Do not wait, plots like these rarely hit the market. Beskrywing: Die plaas bestaan uit 3 persele, 1 weidingsperseel en 2 persele wat gevestig is met Lusern in die Vaalhartsbesproeiingskema. Daar is 2 woonhuise wat elkeen hul water van 2 dompelpompe af kry. Die besproeiing is vloedlande wat dit baie aantreklik maak vir die voornemende koper om self verdere ontwikkeling te doen soos hy dit wil hê. Maak gou, persele soos hierdie raak al skaarser in die skema.

Listing No: P24-105190539
2 2
Magogong, Magogong
R 3 420 000

#hiddengem of Vaalharts. Magogong located just outside of Hartswater and Taung is truly a hidden gem. This small settlement is at heart of the growing Pecan Industry with biggest players located in this part of Vaalharts. This makes this exclusive property a must for anyone looking to profit from secondary industries. This property is big, really big with almost 2000 SQM under roof it would be prefect for anyone looking to start something. And property also has a big yard with almost 6000 SQM. left if you deduct building from 8500 SQM erf size. The price is well inline with what is going in area. Selling at R 1 710 per SQM for under roof area. Price is R 3 000 000 excluding vat. Come and get your hands on this big property before it is gone.

Listing No: P24-105026907
4 2
Magogong, Magogong
R 9 000 000

Die persele bestaan uit 62 ha. Daar kom 1 weidingskamp voor en daar kom aangeplante lusern voor van 6 jaar en 3 jaar ( S.A. standaard) Daar kom ook 1 landekamp voor met sand leem tot swaarder grond. Hier kom 34.2 ha besproeiing voor. Daar is ook 3 boorgate waarvan 1 toegerus is met 1 dompelpomp. Daar kom ook 24 uur sementdam voor. Daar is ‘n 4 slaapkamerhuis met 2 badkamers, sitkamer, eetkamer, kombuis en studeerkamer. Die 2de woonhuis bestaan uit 3 slaapkamers, 1 badkamer, sitkamer en ‘n eetkamer met kombuis. Die 3de woonhuis bestaan uit 5 slaapkamers, 1 badkamer, sitkamer, eetkamer, kombuis met ‘n groot spens. Geen store / werkershuise of veehanteringsgeriewe kom voor nie. Daar is 2 kragpunte ( 16 KVA) Die eiendom beskik oor 28 ha boskamp met vaalbos en kameeldoringbome. Die prys: R 9 miljoen BTW uitgesluit.

Listing No: P24-105183735
Sort by:
< Previous | Showing 1 - 7 of 7 | Next >